Serwis

Poprawne, bezawaryjne działanie systemu klimatyzacyjnego wiąże się z regularnym serwisowaniem. Zalecane jest, aby przegląd instalacji odbywał się w okresie, co 6 miesięcy, bądź zgodnie z zaleceniami producenta, aby zachować warunki gwarancji. Jeśli instalacja znajduje się w miejscu publicznym, gdzie przebywa więcej osób, zalecane jest, aby przeglądy odbywały się częściej. Mają one na celu przede wszystkim  zapobieganie namnażaniu się bakterii, grzybów czy pleśni, jak również poprawę wydajności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji. 

Zajmujemy się:

- Przeglądem stanu wentylatorów oraz przepływu powietrza przez skraplacz
- Kontrolą pracy sprężarki
- Kompleksowym przeglądem instalacji, urządzeń, modernizacją.
- Sprawdzenie stanu elektroniki.
- Kontrolowaniem stanu filtrów, czyszczeniem bądź wymianą na nowe.
- Przeglądem szczelności układów freonowych
- Prostowaniem lamel wymiennika
- Czyszczeniem parownika
- Czyszczeniem skraplacza
- Czyszczeniem jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
- Sprawdzeniem drożności instalacji odpływu skroplin
- Pomiarem natężenia prądów
- Pomiarem ciśnień
- Pomiarem temperatur